logo1 4

Суббота, июля 20, 2024

Переключение языков

С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Орієнтовні теми проектів у розділі

«МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 2. Порівняння швидкостей руху тварин, технічних засобів і таке ін.
 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.
 4. Коливальні процеси в техніці та в живій природі.
 5. Тема даного розділу, яка вам цікава (треба узгодити з вчителем).

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Проект, як і будь яка дослідницька робота, складається з декількох етапів:

 • Вибір теми.
 • Постановка мети і задач.
 • Гіпотеза дослідження.
 • Організація дослідження.
 • Підготовка до захисту та захист роботи.
 • Рефлексія.

 

СТРОЕНИЕ АТОМА. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. ИЗОТОПЫ

Сложность строения атомного ядра подтверждает ряд фактов: естественная радиоактивность; наличие изотопов; открытие протона и нейтрона; искусственная радиоактивность.

 

СТРОЕНИЕ АТОМА

 1. Более 2500 лет назад, древнегреческий философ Демокрит (ученик Левкиппа) выдвинул предположение, что всё сложное в мире должно состоять из простейших элементарных частиц - атомов. "Атомос" по-гречески цельный, неделимый. Труды древних философов дошли до нас в поэмах древнеримского поэта и философа Лукреция Кара. Интересно, что подобные же идеи выдвигал древнеин-дийский философ Канада

Додаткові завдання з теми
"ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ" (11 клас)

Завдання до ОК-7  (ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ)

 Додаткове завдання 1.

Покажите на схеме стрелками направление электрического тока в цепи и направление движения электронов.

rt 11 ukr 2020РОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 11 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
(українською та російською мовою, 2019-2020 рр.)
Автор: С.В. Ліфарь 

За редакцією Т.М.Засєкіної
Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 11 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Рекомендована видавництвом ціна: 50,0 грн 

zakazat

lr 11 ukr 2020ЗОШИТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
«ФІЗИКА, 11 КЛАС»
(рівень стандарту)
За редакцією Засєкіної Т.М.
Автор: Ліфарь С.В. 
Видавництво: видавнича група "Університет"

Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 10 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Зошит є частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-10», рівень стандарту, який складається з зошита для лабораторних робіт, робочого зошита, зошита для тематичного оцінювання

Рекомендована видавництвом ціна: 27,5 грн 
(17,50 грн -фронтальні лабораторні роботи, 10,00 грн - додаток (роботи фізичного практикуму на окремих аркушах)zakazat

ОК-13 (8 клас)  - тестове завдання для самоконтролю за темою "Електричний заряд" 

ПОЧАТИ ТЕСТУВАННЯ (натиснути) 

 

 

Додаткові завдання з теми
"ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ" (11 клас)

Завдання до ОК-1  (ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЗАКОН КУЛОНА)

            Додаткове завдання 1.

            Виберіть і підкресліть правильну відповідь (відповіді).

 1. 1. Чи можна наелектризувати металевий стрижень, шляхом тертя, тримаючи його у руці?
Четверг, 03 сентября 2020 22:36

«ВСТУП» (Стандарт, 10 клас)

"ВСТУП" (стандарт, 10 клас)

Завдання до ОК-1

Завдання 2. Заповніть таблицю «Творці астрономічної науки».

За підручником (або використовуючи ресурси Інтернету) знайдіть необхідну інформацію і заповніть таблицю

Страница 3 из 27